Priser

Advokat

For de fleste saker blir vår godtgjørelse beregnet etter medgått tid med timepris fra kr 1.600 – 2.500 + 25 % mva.

Godtgjørelsen avregnes oftest etter medgått tid. Endelig salærfastsettelse tar imidlertid normalt også hensyn til sakens kompleksitet, og i noen tilfeller også sakens resultat. Det bemerkes at klientens forarbeid og bistand i form av forberedelse, avklaring og opplysning av saken normalt vil ha betydning for vår tidsbruk og derved for størrelsen av salærkravet.

Eiendomsmegling

Ved provisjonsbasert vederlag

  • Provisjon - 1-2,5% av salgssum, minimumsprovisjon kr. 46.000,-
  • Fastpris - etter avtale.
  • Tilrettelegging - kr. 10.000 - 15.000,-
  • Oppgjør - inkludert i provisjon.
  • Visning - kr. 2.500,- pr.visning

Alle direkte utlegg kommer i tillegg, eksempelvis boligsalgsrapport, foto og annonsering

Ved timebasert vederlag

  • Timepris - kr. 2.500,- pr. time.

Alle direkte utlegg kommer i tillegg.

Selge bolig selv

Om du ønsker å selge din egen bolig, bistår vi i prosessen med:

  • Kontrakt
  • Tinglysing
  • Oppgjør
  • Pris kr. 18.000,- inkl.mva.