Advokat for privatpersoner og bedrifter i Asker, Bærum og Drammen

ASKERADVOKATEN & ASKERMEGLEREN

Advokat 

Advokat Bjørn Thore Hansen arbeider med alle rettsforhold knyttet til fast eiendom, herunder eierskiftetvister, nabotvister, servitutter, husleie, seksjonering, bygge-, dele-, og reguleringssaker. I saker vedrørende fast eiendom er Hansen samarbeidsadvokat med Huseiernes Landsforbund.

Han har også utstrakt erfaring med arveoppgjør, opprettelse av testament, fremtidsfullmakter og privat skifte av dødsboer

Advokat Hansen har videre lang erfaring innen arbeidsrett, alminnelig kontraktsrett og styreverv for ulike næringsvirksomheter. 

Advokat Hansen jobber også aktivt som eiendomsmegler (www.askermegleren.no) og omsetter en rekke bolig- og fritidseiendommer i Asker, Bærum og deler av Oslo. For de som har funnet kjøper bistår vi med alle nødvendige formaliteter for en trygg eiendomshandel. 

Mange vegrer seg for å ta kontakt med advokat i frykt for at dette vil innebære store kostnader. Forsikringen dekker i mange tilfeller advokatbistand ved tvister og konflikter. I en vanskelig situasjon kan vi hjelpe deg med å få nødvendig forsikringsdekning. Snakk med oss i dag og finn ut om du får salæret dekket.

Usikker på om vi kan bistå deg? Kontakt oss så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak - tlf. 45 88 22 01.

Testament - fremtidsfullmakt -  samboeravtale - ektepakt

Er fremtidsfullmakt nødvendig?

Mangler du fremtidsfullmakt ser vi at mange kommer i vanskeligheter. Verdiene dine, eksempelvis bolig og hytte kan bli «låst» dersom du får demens eller på annet vis blir syk og ikke kan ivareta dine interesser. Vi anbefaler derfor alle voksne å ha en fremtidsfullmakt som sørger for at dine interesser blir ivaretatt. Man kan gjerne se på fremtidsfullmakt som en forsikring, vi bør alle ha en, men så håper vi at vi ikke får brukt for den.

Vi gjør det enkelt og trygt for deg å opprette juridiske avtaler for å sikre at dine valg blir ivaretatt i fremtiden. 

Vi har gratis konsultasjon for de som vurderer å opprette testament, fremtidsfullmakt, samboeravtale og ektepakt,  ring tlf. 45882201 for rådgivning eller timeavtale. 

 

Huseierne.no

Bjørn Thore Hansen er samarbeidsadvokat med Huseierne og bistår deres medlemmer. Som medlem får du en halv time gratis bistand, deretter 20% rabatt på vanlig timesats. Etter Huseierne sine regler forutsettes at du i første møte orienterer om at du er medlem.

Kom gjerne innom for en uforpliktende prat.