Kontakt oss

Har du eller virksomheten behov for juridisk bistand eller skal du selge din bolig? 

Send e-post til: post@advokatogeiendomshuset.no eller bruk skjema nederst på siden. 

Eiendomsmegling

Vi kjenner prisene og er svært oppdatert på prisutviklingen på eiendommer i eiendomsmarkedet. Med denne tyngde kan din lokale megler gi deg en svært realistisk verdivurdering av din eiendom.

Vi gir verdivurderinger på boligeiendom og fritidseiendom i våre lokalområder etter nærmere avtale.

Ved provisjonsbasert vederlag  beregner vi 1- 2,5% av salgssum, minimumsprovisjon kr. 40.000,-.

Dersom du har funnet kjøper og ønsker bistand med kontrakt og oppgjør koster det kr 18.525,-.

Juridisk bistand

Bli hørt og få hjelpen du trenger!

Timepris fra kr. 2.000,- til kr. 2.900,- ekskl.mva.

Advokat & Eiendomshuset yter juridisk bistand innen de fleste rettsområder overfor privatpersoner og næringsdrivende. Vi bistår med rådgivning, forhandlinger og i prosedyre for domstolene.

Vi ønsker kunder velkommen til å ta kontakt!

Kontaktskjema