Advokat & Eiendomshuset - bolig og hyttemegler

Basert på vårt konsept og kompetanse på salg av eiendom, fungerer vi som eiendommens markedsføringsplakat. Vi finner det beste ved enhver bolig og tilbyr skreddersøm – alle eiendommer er ulike!

Hver boligtransaksjon er unik. Derfor skal du velge en unik megler når du skal selge din bolig.

Vil du at vi skal kontakte deg? Send din kontaktinformasjon til oss, så kontakter vi deg innen kort tid.

1. Befaring

Vår befaringsrapport bekrefter omsorg for salgsoppdraget. Vi gir deg full oversikt over alle omkostninger ved salg av eiendommen.

Befaringsrapporten, som inneholder en lang rekke spørsmål, fylles ut med bakgrunn i svar fra selger og egne observasjoner under befaringen. Den gir oss grunnlag for å kunne gi korrekte opplysninger i det salgsmateriell som skal utarbeides.

2. Verdivurdering

Vi kjenner prisene og er svært oppdatert på prisutviklingen på eiendommer i det lokale eiendomsmarkedet. Med denne tyngde kan din lokale megler gi deg en svært realistisk verdivurdering av din eiendom.

Vi gir verdivurderinger på boligeiendom og fritidseiendom i våre lokalområder etter nærmere avtale.

3. Tilrettelegging

Megler innhenter dokumenter som bl.a. beskriver offentligrettslige forhold med betydning for eiendommen og nærområdet.

Selger fyller ut egenerklæringsskjema og tar stilling til om det skal tegnes eierskifteforsikring eller ikke. Askermegleren benytter i dag Protector som sitt eierskifteforsikringsselskap.

Private opplysninger om eiendommen er det eier og eventuelt takstmann som kan redegjøre for.

På bakgrunn av innhentet informasjon utarbeider megler et salgsprospekt.

Vi anbefaler profesjonell fotograf slik at eiendommen presenteres fra sin beste side.

4. Markedsføring

Hver eiendom er unik og vi tilpasser markedsføringen til din bolig.Vi gir deg råd og veiledning om hvordan din bolig bør markedsføres for å få flest mulig på visning.

Alle salgsprospekter legges ut på finn.no og vår nettside.

5. Visning

Visningen er en viktig del av salgsgjennomføringen. Her legges grunnlaget for å kunne oppnå
den beste prisen for boligen din.

Vi veileder deg i hvordan du bør klargjøre boligen for visning slik at interessentene
får et best mulig førsteinntrykk.

6. Budrunde

Når bud er mottatt, vil megler holde deg og interessentene løpende informert om utviklingen.

Vi følger opp budgivere med informasjonen som foreligger. Vi informerer og veileder deg etter hvert som budprosessen forløper. Før bud aksepteres, avklares eventuelle forbehold.

Umiddelbart etter budaksept sender megler ut akseptbrev til kjøper og selger.

7. Kjøpekontrakt

Megler utarbeider kjøpekontrakt som regulerer avtaleforholdet mellom kjøper og selger.

I forkant av kontraktsmøtet sendes kontraktsutkast til begge parter.

Under møtet gjennomgår vi kontrakten med bilag og informerer om oppgjørsrutiner, rengjøring, strømavlesing og andre forhold rundt overtakelsen.

8. Overtakelse og oppgjør

Overtakelsen og oppgjøret er siste fase av boligsalget.
Selger blir orientert om at kjøper har innbetalt fullt oppgjør før overtakelse finner sted.

Ved gjennomføringen av oppgjøret besørger vi bl.a. for å:
• innfri evtl. pengeheftelser
• slette evtl. pantheftelser
• overføre tilgodehavende til selger
• overskjøte eiendommen til ny hjemmelshaver
• tinglyse kjøpers eventuelle panteobligasjoner
    eller andre dokumenter.

9. Eierskifteforsikring

Mange boligselgere vet ikke at de i følge loven er ansvarlige for feil og mangler i inntil 5 år etter at boligen er solgt. Du kan som selger risikere å få et betydelig erstatningskrav, flere år etter at du solgte boligen din – for en feil du ikke visste noe om!

Tallene viser at nesten hver 5. boligkjøper klager på boligen, og reklamasjoner kommer på alle typer boliger, uavhengig av alder. Fukt- og råteskader er øverst på klagetoppen, men kjøper reklamerer også på arealavvik, dårlige naboforhold, byggtekniske feil m.m.

Tegner du eierskifteforsikring, behøver du ikke bekymre deg for verken krav eller rettssaker.
Oppstår et krav vil forsikringsselskapet håndtere saken på vegne av deg.

Forsikringen kan kun tegnes når boligen selges gjennom en advokat/megler.

Les mer om forsikringen her.

Her kan du fylle ut egenerklæringsskjema
elektronisk som leveres Askermegleren.