Advokat & Eiendomshuset - Advokatpraksis

Advokat Bjørn Thore Hansen

 • Født 1965
 • Advokatbevilling 1999 
 • Juridisk embetseksamen Oslo
 • Siviløkonomstudiet BI 

Praksis

 • 2020 -            Advokat & Eiendomshuset
 • 2010- 2020 -  Advokatfellesskapet - Advokatene på bryggen
 • 2006 - 2010 - Advokat
 • 1998 - 2006 - Forhandlingssjef HSH (nå Virke)

Verv

 • Styreleder Halldrift AS
 • Styreleder HS Retail AS

 

Vi yter tjenester på følgende områder

Arbeidsrett

Vi har lang erfaring innen arbeidsrettslige problemstillinger og tvister som kan oppstå mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i arbeidsforhold. Vi bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere i slike saker, enten det er alminnelige rådgivningstjenester, tvisteløsning/forhandlinger mellom partene eller prosesser for domstolene.

Alminnelig forretningsjus

Vi bistår bedrifter i forbindelse med rettslige problemstillinger innenfor flere fagområder:

 • Næringseiendom
 • Selskapsrett
 • Obligasjonsrett
 • Forhandlinger
 • Tvisteløsning
 • Kontraktsrett
 • Styreverv

Arv og skifte

Et arveoppgjør eller forskudd på arv kan medføre mange praktiske og rettslige problemstillinger. Advokathuset bistår i forbindelse med alle spørsmål innenfor området:

 • Privat dødsboskifte
 • Opprettelse av testament
 • Rådgivning i forbindelse med gaver og forskudd på arv/generasjonsskifte
 • Opprettelse av fremtidsfullmakt

Eiendomsomsetning

Ved kjøp og salg av eiendom bør en advokat ta ansvar for oppgjøret. Advokathuset påtar seg oppgjørsoppdrag ved salg og kjøp av fast eiendom, herunder boligeiendommer, fritidseiendommer og næringseiendommer.

Familierett

Advokathuset har lang erfaring i familierett. Et samlivsbrudd kan være en krevende prosess hvor blant annet en rekke økonomiske forhold avklares. Advokathuset gir rådgivningen om hvordan eiendeler og gjeld kan fordels ved et samlivsbrudd og bistår i forhandlinger. Innenfor familieretten har vi særlig kompetanse på: 

 • Deling av økonomien etter samlivsbrudd mellom ektefeller/samboere
 • Rådgivning om formuesordninger mellom ektefeller - særeie, felleseie, skjevdeling
 • Opprettelse av ektepakter og samboeravtaler

Fast eiendom

Vi har bred og allsidig erfaring med ulike faktiske og rettslige problemstillinger knyttet til fast eiendom:

 • Rettigheter i fast eiendom som veirett, båtplass, bruksrett, forkjøpsrett ect
 • Mangelsoppgjør ved kjøp/salg av eiendom.
 • Entreprise
 • Grensegang
 • Jordskifte
 • Regulering
 • Fradeling
 • Tinglysing
 • Sameie
 • Dispensasjon fra reguleringsplan
 • Byggesøknad
 • Husleie
 • Eierseksjoner
 • Naborett

Vi ønsker kunder velkommen til å ta kontakt for en uforpliktende prat